Vluchten weekend 18 en 19 Juni jl.

Sportvrienden,

Tijdens het weekend van 18 en 19 juni is door de NPO het hitteprotocol in werking gesteld i.v.m. de verwachte hoge temperaturen.

Onze afdeling heeft daarop besloten de duiven niet te vervoeren naar de oorspronkelijke losplaats Nanteuil maar de mogelijkheid open te houden om uit te wijken naar een Vitesse locatie.

Daarvoor is uiteindelijk Arlon (M24) aangewezen. Voor de liefhebbers in ons vlieggebied Hart van Twente een gemiddelde afstand van rond de 300 km. 

De afdeling heeft ons vervolgens laten weten dat M24 voor zover mogelijk blijft meetellen voor de kampioenschappen alhoewel dat per CC verschillend kan zijn.

In de afdeling telt Arlon niet mee voor het midfondkampioenschap maar blijft wel tellen voor het snelheidskampioenschap. 

In verband met de grote spreiding in onze afdeling (voor deze vlucht 240 tot 320 km) een begrijpelijk besluit.

Als CC-commissie hebben wij ons beraden op de situatie en komen wij tot de conclusie dat de vlucht blijft meetellen voor het midfondkampioenschap.

Onze argumenten daarvoor vinden we in het aanvullend wedvluchtreglement  2022 van onze afdeling. 

Voor de midfond is de kortste afstand bepaald op minimaal 300 km. Hiervan mag volgens afspraken in de FCI (wereldwijde organisatie van postduivenhouders) 5% worden afgeweken. Hierna kijkend in combinatie met de kortste en langste afstanden in onze CC (ruwweg tussen de 293 en 315 km) vinden wij het verdedigbaar M24 te laten meetellen voor het midfondkampioenschap.

Wij hopen op uw begrip.

Bestuur CC4 Hart van Twente