Knalconcours jonge duiven op 16 Juli a.s.

Beste leden van CC4 Hart van Twente

Op de website van onze CC kunt u lezen dat wij op 16 juli 2022, tijdens de eerste wedvlucht met de jonge duiven, een knalconcours organiseren. 

Deze informatie valt ook te lezen op de poster over de attractievluchten in uw clublokaal.

U kunt uw jonge duiven daarvoor zetten door dit aan te geven bij de contactpersoon in uw vereniging. Die deelt de deelnamelijst met de vliegpenningmeester in uw club zodat de kosten automatisch met de vluchtgelden worden geïnd. U hoeft dus geen handelingen te verrichten in uw elektronisch constateersysteem.

Om deel te kunnen nemen vragen wij een bedrag van € 5,- voor de eerste 20 duiven van de inkorflijst. Iedere liefhebber kan dus maximaal 20 duiven zetten en 1 prijs winnen.

De volgende prijzen zijn er te winnen:

1e prijs        € 150,-            8e prijs        €  25,-

2e prijs        € 100,-            9e prijs        €  10,-

3e prijs        €   75,-            10e prijs    €  10,-

4e prijs        €   50,-            11e prijs    €  10,-

5e prijs        €   50,-            12e prijs    €  10,-

6e prijs        €   50,-            13e prijs    €  10,-

7e prijs        €   25,-           

Wij hopen van harte op een goede deelname.

Bestuur CC4 Hart van Twente