Huldiging van de kampioenen wedvluchtseizoen 2022 en uitreiking attractieprijzen

Zaterdagmiddag 15 oktober jl. zijn in het duivensportcentrum Oldenzaal de kampioenen van het wedvluchtseizoen 2022 gehuldigd. Daarnaast heeft de organisatie van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verschillende attractieprijzen uit te reiken.

Een kleine 60 liefhebbers waren op de uitnodiging afgekomen waardoor het gebouw goed gevuld was en er volop duivenpraat kon worden uitgewisseld.
De CC-commissie had een mooi programma in elkaar gezet ondersteunt door een PowerPointpresentatie.
Begonnen werd met het uitreiken van de attractieprijzen. Het zal u niet verbazen dat veel kampioenen ook winnaar zijn geworden van één van deze prijzen. Als je wekelijks vroeg op de uitslag staat is de kans immers aanzienlijk dat je prijs wint. Voor het overzicht van de winnaars verwijzen wij u naar het overzicht elders op onze site.

Voordat de organisatie met de huldiging ging beginnen was er plek ingeruimd voor het maken van foto’s van de verschillende kampioenen per onderdeel. Door een technisch defect zijn er helaas een aantal foto’s mislukt. Jammer, maar het is niet anders. De overige foto’s ziet u op onze website als onderdeel van dit verslag.

De huldiging van de kampioenen vond plaats in verschillende blokken. Op deze manier werd het mogelijk gemaakt dat niet telkens dezelfde mensen naar voren moesten komen. En zo bleek er voor alle kampioenen plaats te zijn voor een persoonlijk woord en een terugkijk op de geleverde prestaties in het afgelopen seizoen.
Het kampioenenoverzicht is eveneens onderdeel van de eerder genoemde PowerPointpresentaties.

Klik hier om deze te downloaden
Wij nodigen u graag uit daar nog eens rustig naar te kijken.
Alles overziende kunnen we concluderen dat onze kampioenen mooi verdeeld zijn over de aangesloten verenigingen bij CC4 Hart van Twente.

Na de huldiging bleef er voldoende tijd over om gezellig met elkaar te praten over de hobby die ons verbind en waaraan we zoveel plezier beleven. Tussentijds was er nog een verloting waaraan mooie prijzen waren verbonden.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde middag.