Henk Oude Nijhuis (Oldenzaal) wint Périgueux van 24 juli 2020.

Om te beginnen wil ik Henk, hoewel dat voor velen denk ik niet nodig is, aan u voorstellen.

Henk stamt uit een echte duivensportfamilie. Zijn vader, zijn broer Herman, zijn zwagers Ben Leusenkamp en Henk Withag en zijn schoonvader Gerrit Roord hadden allemaal duiven. Zijn broer Piet heeft nog steeds duiven. Met hem heeft u vorig jaar kennisgemaakt. Voor dat verslag zie: http://cc4hvt.nl/?p=269.

Van beroep was Henk uitvoerder in de bouw. Nadat hij arbeidsongeschikt is verklaard voor de bouw, heeft hij verscheidene jaren bij Carint gewerkt. Henk wordt eind september 78 jaar. Hij geniet dus al verscheidene jaren van zijn pensioen!

Op het bestuurlijk vlak heeft Henk zijn sporen ruim verdiend. Vanaf de oprichting van de Stichting Rekencentrum Afdeling G is Henk daarvan bestuurder geweest. Helaas is dit rekencentrum bij de vorming van de huidige Afdeling 9 ter ziele gegaan. Dit was een enorme kapitaalvernietiging! Ook is Henk 20 jaar voorzitter geweest van de P.V. De Zwaluw in Oldenzaal. Van die vereniging heeft hij in 2018 zijn 50-jarig lidmaatschap gevierd! Voor zijn vele werk in de duivensport heeft Henk de zilveren speld van de NPO ontvangen.

Tot 2016 heeft Henk zowel de programma- als de marathonvluchten gespeeld. Op de programmavluchten heeft Henk vele successen behaald. Dit varieert van kampioenschappen in zijn eigen vereniging tot kampioenschappen in de voormalige Afdeling G. Een in het oog springende prestatie was het winnen van de Gouden Duif 1982 Fond. Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt de Gouden-Duif-competitie georganiseerd door het bekende Sportblad De Duif. Op de vlucht van Orleans van 12 juni 1982 (14.582 duiven) klokte hij zijn 1e en 2e getekende op de plaatsen 24 en 4!

Vanaf 2016 heeft hij zich dus gericht op de marathonvluchten. Gelijk in 2017 resulteerde dit onder andere in de 17e prijs vanaf Dax van Afdeling 9 (685 duiven), de 87e prijs vanaf Orange van Afdeling 9 (1340 duiven), de 33e prijs vanaf Bergerac van Afdeling 9 (2154 duiven) en de 6e prijs vanaf Cahors van Afdeling 9 (1226 duiven)!

Van 2018 zijn onder andere de volgende prijzen noemenswaard. Op Périgueux van 588 duiven de 15e prijs, op Dax van 117 duiven de 14e prijs en op Bergerac van 238 duiven de 16e prijs. Vervolgens in 2019: op Périgueux van 401 duiven de 12e prijs (de 218!!!) en op Bergerac van 261 duiven de 33e prijs.

En nu dus de eerste prijs van Périgueux in onze CC4! Daarnaast de 6e prijs van Afdeling 9 (2521 duiven), de 7e prijs van de VNCC (3160 duiven) en de 32e Nationaal Sector 3 van 8064 duiven! De duif die verantwoordelijk was voor deze geweldige prestatie is de NL-17-1741218.

Zoals u op bijgevoegde stamkaart kunt zien is het een doffer. Vorig jaar was deze doffer ook vroeg op Périgueux (zie hiervoor). Het is een blauw gekraste doffer met een prachtig oog. In de hand is het, zoals zoveel goede duiven, een echte wringer. Op het moment dat ik de foto heb gemaakt had de 218 al vier pennen geruid. Waarschijnlijk was Périgueux dus dit seizoen zijn laatste vlucht.

De 218, die nu wel verder door het leven zal gaan als De Périgueux, heeft als vader een van Henk Geerink (Tubbergen) afkomstige doffer. Deze, helaas dit voorjaar overleden, doffer is een kleinzoon van de beroemde Super 1336 van Harold Zwiers (Den Ham). Deze Super 1336 is de vader van Limoosje. Prestaties Limoosje: 1e, 2e, 4e en 21e NPO!

De moeder van de 218 is afkomstig van Hans Buelte (Nordhorn D). Zij is een op de Orion van Jelle Jellema (Nijverdal, voorheen Steggerda) ingeteelde duivin. Voor de precieze afstamming verwijs ik u naar bijgevoegde stamkaart.

Henk is geen man van de grote korf. Hij heeft vijf duiven (2 doffers en 3 duivinnen) ingezet, alle op jongen van ongeveer vijf dagen. De voorbereiding zag er bij Henk globaal als volgt uit. Gekoppeld is begin februari. De vliegduiven hebben alle jongen grootgebracht. Gelijktijdig met het spenen van de jongen zijn de duiven gescheiden. De duiven zijn zo herkoppeld dat ze op Limoges (VNCC) op eieren van ongeveer tien dagen zouden broeden. De duiven zijn ingespeeld op de vitesse- en midfondvluchten van de afdeling. Daarnaast op Kerkrade.

Het voer komt van Mariman (Sport). De duiven krijgen volle bak. Als extra krijgen de duiven ongeveer vier dagen voor de inkorving Garvo 4000 (energierijk). Voor Limoges hebben alle duiven een tablet tegen het geel gekregen. Henk geeft geen bijproducten.

Gelet op de aankomsten van Agen op vrijdagavond had Henk de duiven nog niet verwacht. Om 05:30 uur had hij nog naar buiten gekeken. Het zag er grijs uit. Hij dacht dat het nog wel 10:00 uur kon worden voor de aankomst van de eerste duiven. Tegen half zes kreeg Henk echter een sms’je dat er een duif was geconstateerd. Op datzelfde moment hoorde hij zijn broer Piet, tevens zijn achterbuurman, roepen dat er een duif was gekomen uit zuidoostelijke richting. Om 06:23:45 uur is de 218 geconstateerd. Van de overige duiven hebben er nog twee een prijs behaald. Alle duiven waren zaterdagavond terug.

In de competitie Grootmeesters van Het Spoor der Kampioenen is Henk op Perigueux als 10e geëindigd! Zijn broer Piet is zelfs op de 1e plaats geëindigd! Dubbel proficiat dus!

Vermeldenswaard is nog dat Henk altijd op zoek is naar betere duiven. Bij Herman Borgelink (Denekamp), de winnaar van St. Vincent in onze CC4, heeft hij zich daarom een aantal jongen aangeschaft. De grootouders van deze jongen zijn o.a. afkomstig van Jan Becker (Nijverdal) en Comb. Niks (Westerhaar).

Vanaf deze plaats wil ik Henk succes wensen voor de twee overnachtingsvluchten die nog op de agenda staan.

Albert Bartelink.

PS: Op de foto ziet u Henk met zijn 218.