Duivin NL-15-1331091 van Piet Oude Nijhuis (Oldenzaal) snelste duif van Orange (923 km) van 26 juli!

De winnares zit op het hok van de zeventiger Piet Oude Nijhuis uit Oldenzaal. Piet heeft al vanaf zijn prille jeugd duiven. Eerst tot aan zijn huwelijk (1977) samen met zijn vader aan de Heideweg. In de loop der jaren heeft Piet zich gespecialiseerd in de overnachtingsfond. Zijn broer Henk speelt sinds enige jaren ook bijna uitsluitend overnachtingsfond. Zijn helaas in 2007 overleden broer Herman gaf de voorkeur aan vitesse-midfond. Vanaf 1977 is hij lid van P.V. De Zwaluw Oldenzaal. Een van de beste resultaten in het verleden was de eerste prijs op Bergerac Rayon Noord in 1986! Dat de P.V. De Zwaluw ook toen al één van de beste verenigingen van Twente was wordt wel bewezen door het feit dat Hendrik Oude Nijhuis (geen familie) de tweede prijs op dat concours behaalde! Een resultaat uit een recenter verleden: eerste prijs op Bergerac van 31 juli 2015 in Kring 2 van Afdeling 9 van 634 duiven (3e van 2637 duiven Afdeling 9).

Piet geniet sinds een aantal jaren van zijn pensioen. Hij heeft gewerkt bij de WoningBouwvereniging Oldenzaal (WBO). Hij had daar de functie van huismeester in de binnenstad. Daarvoor was zijn beroep stucadoor. Dat beroep kon hij niet langer uitoefenen door problemen met zijn rug en schouders.

Zoals in de kop is vermeld is de “091” een duivin. De vader is afkomstig van (wijlen) Herman Aellerinck uit Haaksbergen. Omdat Herman geen afstamming bijhield is over deze doffer helaas verder niks bekend. Wel heeft Piet deze doffer verscheidene keren gespeeld op de overnachtingsfond met goede resultaten. Een havik heeft zich er enkele jaren geleden over ontfermd!

Van de moeder van de “091” kan beduidend meer aan het papier worden toevertrouwd! Haar ringnummer is NL-13-1766997. Als jonge duif is zij gespeeld. Omdat Gert Jan Beute haar beoordeelde met een 8 1/2 en Piet het advies gaf om haar niet meer te spelen, heeft Piet dat advies in eerste instantie opgevolgd. Middenin het seizoen 2015 besloot Piet echter om haar toch te testen. Na enkele korte vluchten heeft hij haar ingezet op Bergerac. Dat resulteerde in de hierboven vermelde kopprijs op Bergerac! In de aderen van de “997” stroomt nog het bloed van een duif van Slotboom uit Den Haag. Die duif heeft Piet gekregen nadat een hond het hok was binnengedrongen en daar een groot deel van de duiven had afgeslacht. Meerdere liefhebbers hebben Piet toen aan jonge duiven geholpen. Ook stroomt door de aderen van de “997” nog het bloed van de oude duivenstam van de vader van Piet en van de NL-00-1356644 van de Gebr. van Langen uit De Lutte (ziewww.gebroedersvanlangen.nl).

Dat de “091” niet aan haar proefstuk toe was bewijzen de volgende resultaten:

2-6-17 Limoges 18e van 279 duiven;

15-7-17 Orange 3e van 396 duiven;

5-8-17 Cahors 9e van 302 duiven;

31-5-19 Limoges 125e van 1418 duiven;

22-6-19 Perigueux 35 van 2644 duiven.

En nu dus:
26-7-19 Orange 4e van 798 duiven.

In de tussenstand met betrekking tot het duifkampioenschap overnachting van dit jaar levert dat het volgende op:

CC4 Hart van Twente: 1e;

Afdeling 9: 3e.

Qua verzorging houdt Piet het simpel: ‘s-morgens schoonmaken en voeren. Altijd volle bak.

Evenals veel fondspelers laat Piet zijn duiven ‘s-avonds verplicht trainen. Dit duurt ongeveer een uur. Hij start ongeveer twee uur voor het donker wordt.

Op de foto staat Piet met de winnares. Ondergetekende heeft haar maandagmorgen in handen gehad. Ze stond nog op zeven oude slagpennen, aan een kant is ze een elfpenner. Ze was al weer kogelrond. Uitstekend hersteld dus!

Vanaf deze plaats wil ik Piet nog veel succes wensen op het sluitstuk van de overnachtingsfond: Bergerac. Danken wil ik hem voor de prettige ontvangst!

Door: Albert Bartelink.