Albert Olde Riekerink (De Lutte) wint Morlincourt van 5 september 2020

Voor degenen die Het Spoor der Kampioenen lezen moet Albert geen onbekende meer zijn. Immers naar aanleiding van de titel Grootmeester Jong op J35 Dizy-le-Gros van 29 augustus, heeft Johan Nibbelink uitgebreid geschreven over Albert. Graag wil ik Albert aan degenen die Het Spoor niet lezen voorstellen.

Albert is 69 jaar geleden in De Lutte geboren. Hij is getrouwd met Els en heeft twee zonen. Die hebben inmiddels ook al een gezin gesticht. Ongeveer 25 jaar geleden heeft hij zijn huidige woning gebouwd. Zijn broer Jozef, enige jaren geleden overleden, heeft in de kleinste wooneenheid gewoond onder dezelfde kap. Na dat overlijden is Albert daar gaan wonen. Zijn zoon Ruud woont sinds enige tijd met zijn gezin in de grootste wooneenheid. Albert kijkt nu uit op de hokken die achter in de tuin staan.

In zijn werkzame leven is Albert administrateur geweest bij wat nu Carint heet. Toen de mogelijkheid zich voordeed om te stoppen met werken, heeft Albert daar gebruik van gemaakt.

In 1993 heeft Albert zijn eerste schreden gezet op het pad van duivenliefhebber. Hij is met de duivensport in aanraking gekomen via zijn oomzeggers Peter en René van Langen en zijn buurman Vincent Bonnes. Bij de P.V. De Zwaluw in Oldenzaal heeft hij inmiddels zijn 25-jarig jubileum gevierd.

Midden vorig jaar heeft Albert problemen gehad met zijn longen. Op advies van de longarts heeft hij zijn duivenbestand ongeveer gehalveerd.. Zijn begin 2020 nog aanwezige oude vliegduiven zijn naar een duivenvriend verhuisd. Als dit seizoen over enkele weken is geëindigd, verhuizen alle jongen weer. Volgend jaar neemt hij weer alleen met de jonge duiven deel aan de wedvluchten. Als hij nu het hok ingaat zet hij een stofmasker op.

De eerste duiven kwamen uit eieren die hij bij Frits Dijkstra in Hengelo had gehaald. In die tijd was Frits een van de beste zo niet de beste speler op de vluchten van de snelheid. Daarna zijn er duiven gekomen van zijn hierboven genoemde oomzeggers (duiven van de stam van Leo Heremans via Kas en Karel Meijers uit Ootmarsum), van Bert Klein Haneveld uit Borculo en van de Comb. Seelen uit Borne. Daarnaast heeft Albert enkele jaren geleden een aantal duiven laten komen van Natural uit België. Een van die Natural-duiven vloog in 2018 twee maal de eerste prijs in de vereniging. Na een goede start in 2019 is de duif helaas door een roofvogel gepakt.

Net als bij zovelen zijn er ook bij Albert dit jaar ook weer jongen gegrepen door roofvogels die broeden in het naastgelegen bosperceel. Daarnaast heef hij enkele jongen, die besmet waren met de colibacterie, moeten verwijderen. Dit heeft er in geresulteerd dat hij bij het begin van de jongeduivenvluchten (Boxmeer) er nog 41 kon inmanden. Meteen vanaf de start kwamen de jongen prima thuis met hoge prijspercentages als gevolg.

De winnares, een duivin dus, is de NL-20-1175457. Het is een prachtige blauw gebande duivin van middelmatige grootte. Op de foto heeft Albert haar in de hand. De vader van de “457” komt van Peter en René van Langen. Voor de afstamming verwijs ik u naar de stamkaart hieronder.

De moeder heeft Albert op een bon gekregen van Gert Rotman (Beuningen). Zoals u misschien weet neemt Gert niet deel aan de wedvluchten maar wel aan éénhoksraces. Daarnaast laat hij duiven testen op andere hokken. Een van die testduiven vloog op deze dag (5 september) de eerste prijs van de gehele afdeling 9 bij Marco Klein Falckenborg in Beltrum! Ook de stamkaart van de moeder kunt u hieronder vinden.

De verzorging houdt Albert simpel. Hij gebruikt de sportmengeling van Beijers. De laatste dagen voor inkorving krijgen de duiven volle bak. Om de andere dag krijgen de duiven vers grit. Bij thuiskomst zit er BS in het water. Uiteraard zijn de jongen verduisterd.

Vanaf deze plaats wil ik Albert succes wensen voor de laatste vluchten van het seizoen! Wellicht dat de “457” nogmaals de andere deelnemers op Nanteuil haar staart laat zien!

Albert Bartelink.