Herman Borgelink (Denekamp) schrijft St. Vincent van 17 juli 2020 op zijn naam!

In het eerste jaar van het bestaan van onze CC4 heeft ondergetekende Herman twee keer bezocht naar aanleiding van een overwinning op de marathonvluchten vanaf Dax en Bergerac. De verslagen van die bezoekjes kunt u via de volgende links nog eens nalezen: http://cc4hvt.nl/?p=256 en http://cc4hvt.nl/?p=279 Een kennismaking kan daarom achterwege blijven.

In voorgaande jaren beschikte Herman bij de start van het seizoen altijd over ongeveer 60 vliegduiven. Dit jaar waren dat er beduidend meer: ongeveer 80. Dit is gekomen omdat Herman, op advies van Gerard Koopman, de jaarlingen (duiven dus van 2018) vorig jaar niet op de overnachtingsfond heeft gespeeld. Daarnaast heeft Herman de duiven van 2019 niet geselecteerd omdat ze uitsluitend op taartvluchten zijn gespeeld.

De verzorging is niet echt anders geweest door de coronaperikelen. Half maart mochten de vliegduiven hun eigen partner uitzoeken. Na een dag of vijf broeden zijn de duiven weer gescheiden. Wel heeft Herman, anders dan in voorgaande jaren, de duiven enigszins verduisterd. Omdat Herman beschikt over duiven die traag ruien was dat volgens hem niet echt nodig. De herkoppeling heeft half mei plaatsgevonden. Veertien dagen later dan normaal. Vanaf dat moment moesten de duiven ook weer trainen: ’s-avonds van ongeveer 21:00 uur tot ongeveer 22:00 uur.

Op dinsdagavond 14 juli heeft Herman in Borne zeven duiven ingekorfd. Dit waren drie koppels en een ongepaarde duivin. Aan het begin van het seizoen had Herman namelijk 14 duivinnen over. Deze heeft hij gewoon bij de vliegduiven, die op nest worden gespeeld, gelaten. Meerdere doffers zijn met twee duivinnen gepaard. Het komt dan ook voor dat de ene duivin op eieren zit terwijl de andere duivin jongen heeft in dezelfde nestschaal!

Over de winnende duivin valt het volgende op te merken. Zoals op bijgevoegde stamkaart te zien is is ze een dochter van Brommetje * Dochter Wilde Rooie. Uit Brommetje heeft Herman verscheidene uitstekende duiven Hij is afkomstig van Wim Brom. Onder andere De Goede Rode (zie hierna) van Herman is een zoon van Dochter Wilde Rooie! Andermaal jammer dus dat de Dochter Wilde Rooie vorig jaar is ontsnapt!

Van de overige op St. Vincent ingekorfde duiven hebben er vier een prijs behaald. De totaalstand was dus 5/7! Voorwaar geen geringe prestatie. In het klassement Grootmeesters van Het Spoor der Kampioenen leverde dat een prachtige derde plaats op van sector 3!

Over De Goede Rode 15-273 (winnaar van Bergerac van vorig jaar, zie mijn verslag http://cc4hvt.nl/?p=279) valt het volgende te vertellen. Herman had eind vorig jaar besloten om De Goede Rode nog één keer te spelen op een overnachtingsvlucht. Als dat een goede prestatie op zou leveren, zou de duif een goede kans maken voor de Olympiade 2021. Zoals altijd bij goede duiven kwamen er ook dit keer kopers op af. Vooral uit het buitenland. Herman heeft elk bod afgewimpeld! Op het laatst begon hij het vervelend te vinden om iedere keer maar te moeten zeggen dat de duif niet te koop was.

Nu de Olympiade is uitgesteld tot 2022 had Herman kunnen besluiten om de duif niet meer te spelen. Dat heeft hij niet gedaan! Als dit jaar goed verloopt overweegt hij zelfs om de duif in 2021 nog te spelen zodat hij alsnog kan deelnemen aan de Olympiade in januari 2022. Dat de duif dit jaar nog niet is ingezet heeft de volgende reden. Op een bepaald moment bemerkte Herman dat de Goede Rode, die zijn bak had in de onderste rij, op de vloer wilde nestelen. Herman heeft hem toen een broedschotel op die plek neergezet. Na een paar weken bemerkte Herman dat de duif een vuile neus had. Toen Herman de duif in de hand nam zag en hoorde hij dat de duif iets aan de luchtwegen mankeerde. Al vrij snel vond Herman de oorzaak: een luikje vlakbij naar de achterzijde, waar de volière zich bevindt, leverde tocht op. Het dichtspijkeren van dit luikje leverde vrij snel resultaat op. De duif was weer in een uitstekende conditie! Spelen op Périgueux vond Herman echter nog te vroeg. Op Bergerac mag de Goede Rode nu weer zijn kunsten vertonen. De overnachtfondspelers kunnen alvast hun borst natmaken!

Vanaf deze plaats wil ik Herman succes wensen voor de twee overnachtingsvluchten die nog op de agenda staan.

Albert Bartelink.

PS: Op de foto ziet u Herman met zijn Goede Rode.